• [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
 

KM-Bruks i Rundering og felt - regelverk

Gjelder fra 1.mars 2020

-------------------------------------------------------
INNHOLD

 

GENERELLE REGLER FOR BSBKS BRUKSHUND KLUBBMESTERSKAP

 

Felt

 

RUNDERING

 

.............................................................................

GENERELLE REGLER FOR BSBKS KLUBBMESTERSKAP I BRUKS

1. PÅMELDING

Påmelding til BSBKs klubbmesterskap er økonomisk bindende. Påmeldingsavgiften skal være betalt innen påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding, etter påmeldingsfristens utløp, vil påmeldingsavgiften normalt ikke tilbakebetales. Det gjøres unntak fra dette ved fremvising av veterinær- eller legeattest.

Det er satt et tak på maks 10 ekvipasjer i hver gren.

Velger BSBK å avlyse konkurransen vil innbetalte påmeldingsavgifter tilbakebetales.

2. AVVISNING

BSBK forbeholder seg retten til å avvise påviselig syke hunder eller aggressive hunder. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven.

BSBK forbeholder seg retten til å bestemme om løpske tisper får delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt sin tillatelse til dette.

3. DELTAKERE

Alle med medlemskap i Bergens Selskaps- og Brukshundklubb har rett til å delta (medlemskontigenten må være betalt innen påmelding). En deltager kan delta med flere hunder.

For spor og rundering må en ekvpasje (fører og hund) velge kun en av disse grenene.

4. KONKURRANSEN

Konkurransen gjennomføres, og klubbmester kåres, når det er minimum 3 påmeldte ekvipasjer i den respektive gren.

Ved avmeldinger etter påmeldingsfirstens utløp vil ekvipasjen figurere på premielisten med 0 poeng.

Stevnet avvikles på samme måten som en NBF prøve. Dette gjelder for bedømmingen, området konkurransen avholdes på samt hvordan deltakende ekvipasjer og tilskuere skal forholde seg på og rundt konkurranse-området.

5. DOMMER

Det stilles ikke krav til at dommeren for BSBKs klubbmesterskap skal være autorisert fra NKK eller NBF.

6.premiering

Det kåres en klubbmester i hver av grenene spor og rundering. Ved poengliket skal den med høyest poengsum i spesialøvelsene rangeres foran.

Det er 1/3 premiering i hver av grenene.

7. ANSVAR

Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.


FELT


Størrelse: 20 x 50 m

Klasse 1: 2 av 4 gjenstander, 4 min, 25 poeng

Klasse 2: 4 av 4 gjenstander, 5 min, 45 poengKarakterer og poeng:

10 poeng pr gjenstand

1-5 poeng for samarbeid

- 1 p trekk for synlig tygging/risting

- 1 poeng trekk for om hunden mister gjenstanden og plukker den opp igjen på vei inn til fører og inntil fører

- 2 poeng trekk for om hunden plukker og legger i fra seg gjenstanden

- 2 poeng trekk for bytting av gjenstand

- 1 poeng trekk om hunden tar to gjenstander med inn samtidig

I et anvist område skal 4 gjenstander være utlagt. Dette innebærer at feltet ikke nødvendigvis trenger å legges i skogsområde. Fører har mulighet til å få påvist feltets ytterkant. Hunden føres under kontroll, med eller uten line, frem til start. Fører bestemmer selv hvor på grunnlinja han vil starte. Hunden skal søke opp gjenstandene, apportere og avlevere dem til føreren. Føreren kan med valgfri kommando, tilrop og/eller armbevegelser, dirigere hunden fra grunnlinjen. Går hunden utenfor området har føreren anledning til å dirigere hunden inn igjen. Hunden skal gjennomsøke området etter førerens dirigering.

 

Bruk av godbiter, leksaker, klikker, høyfrekvent fløyte eller lignende er ikke tillatt under feltsøket. Bruk av disse kan medføre bortvisning. Hunden skal bære dekken/tjenestetegn under øvelsen.

 

 

 

 

RUNDERING

 

Kommando :" Rundér" el. lignende.

Anvisning:

Klasse 1: Koeffisient 10 - MAKS POENG 100 (minus 10 poeng for løsbitt, trekkes av på totalsummen)

Søksområdet skal være 100 meter bredt og 100 meter langt. I området utplasseres 2 figuranter på hver side av midtlinjen. Øvelsen skal være avsluttet i løpet av 10 minutter.

 

Klasse 2: Koeffisient 20 - MAKS POENG 200 (minus 15 poeng for løsbitt, trekkes av på totalsummen)

Søksområdet skal være 100 meter bredt og 200 meter langt. I området utplasseres 3 figuranter.

Øvelsen skal være avsluttet i løpet av 15 minutter.

 

Klasse

Lengde

Figuranter

Max søketid

Kommentar

Klasse 1

100 meter

2

10 minutter

1 skal sitte og en skal ligge. Begge helt åpne.

Klasse 2

200 meter

3

15 minutter

1 helt skjult, 2 delvis skjult

 

Beskrivelse

Helt åpen: Figuranten skal ikke være tildekket.

Delvis skjult: Figuranten skal være delvis tildekket. Eks. Naturlige skjulesteder hvor man delvis kan se figurant.

Helt skjult: Figuranten  skal være helt tildekket. Eks. nedgravd, i en kasse, inne i en presenning, inne i ei barhytte.

Øvelsen skal gjennomføres i et kupert og vegetasjonsdekket terreng i et område som tydelig skal kunne avmerkes. Terrenget som velges til runderingsøvelsen bør legges til steder som muliggjør en prøve på hundens evne til å lokalisere figuranten under vanskelige forhold.

Dommeren sier fra når det er 1 minutt igjen av tiden.

Vanning av hund er tillatt på midtlinjen.

Bruk av godbiter, leksaker, klikker, høyfrekvent fløyte eller lignende er ikke tillatt.

Hunden skal være iført tjenestetegn/dekken.

Har hunden halsmelding, skal dette informerers om før trekning eller ved påmelding.

 

Tillegg: De som bruker løsbitt kan delta. Løsbitt må leveres arrangør ved trekning (førers ansvar).

Bedømming for løsbitt:

Fører har lov å bevege seg ca 3 meter på hver side av løypen. Fører kan plukke opp løsbittet innenfor 3 meter fra løypa om hunden mister og ikke plukker. Dommer dømmer avstanden.

Kommer ikke hunden inn med løsbittet, mister det på veien og ikke finner det igjen/plukker det opp utenfor 3 meteren anses det som feilmelding (tap av figurant), gjentas det blir ikke øvelsen godkjent.

Figurant skal kun ha ett løsbitt til rådighet.

Karakteren skal gjenspeile apporteringen.

 

Bedømming i rundering vil skje etter NBF sitt brukshundprogram: Generelle bestemmelser for rundering.

For fullstendig regelverk se Regler for Brukshundprøver www.nkk.no eller

 

Det er opp til hver enkelt deltaker å sette seg inn i regelverket.

 

Poeng Rundering + Felt

 

Klasse

Felt

Rundering

Poeng totalt

Klasse 1

25

100

125

Klasse 2

45

200

245